Eurocol 685 Eurocoat afdichtpasta

Eurocol 685 Eurocoat afdichtpasta

 • Basis      : Acrylaatdispersie in gebruiksklare pastavorm.
 • Kleur :  Roze.
 • Consistentie: Pasteus, moeiteloos te versmeren.

Productvoordelen Eurocol 685 Eurocoat afdichtpasta:

 • Overbrugt in combinatie met 063 Euroband naden tot 10 mm bij aansluitingen
 • Na afbinding vochtbestendig
 • Elastisch
 • Flexibel
 • Goed verwerkbaar
 • Geringe dikte
 • Geschikt voor binnen
 • Kant-en-klaar

 

 • Alkalibestendigheid       : 685 Eurocoat is bestand tegen een alkalisch milieu.
 • Classificatie        : Hoogste klasse conform NEN-EN 14891 DM
 • Classificatie        : Hoogwaardig dispersiegebonden, in vloeibare vorm aangebracht en waterdicht membraan voor gebruik onder keramisch tegelwerk. Getest door KIWA Bautest te Dresden.
 • Consistentie: Pasteus, moeiteloos te versmeren.
 • Elasticiteit  : In combinatie met 063 Euroband voldoende elastisch om de in de praktijk voorkomende beweging in de constructie op te kunnen vangen.
 • Soortelijk gewicht  : 1,4 kg/l.
 • Verbruik  :  Als kimafdichting in combinatie met 063 Euroband: 250-350 g/m¹.Als voorstrijkmiddel: 250-350 g/m².
 • Opslag  :   Vorstvrij opslaan. Beschermen tegen hoge temperaturen.
 • Droogtijd  : 12 Uur.
 • Houdbaarheid  : 12 maanden en in onaangebroken verpakking. Geopende verpakking na gebruik goed sluiten.
 • Verwerkingstemperatuur : Boven 0° C. Zowel ondergrond- als omgevingstemperatuur.

* De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.

Verbruik Eurocol 685 Eurocoat afdichtpasta:

Als kimafdichting in combinatie met 063 Euroband: 250-350 g/m¹.

Als voorstrijkmiddel: 250-350 g/m².

Ondergrond:

685 Eurocoat kan op praktisch elk type ondergrond, welke schoon, droog, vet- en vuilvrij is, worden toegepast.

Absorberende ondergronden voorstrijken met 099 Dispersieprimer.

Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.

Waterdicht Tegelwerk Systeem i.c.m. Eurocol 685 Eurocoat afdichtpasta

De tegenwoordige bouw kenmerkt zich door efficiënte en snelle bouwsystemen. Ook in de ‘natte ruimten’ staan de ontwikkelingen niet stil. Als vakman wordt u geconfronteerd met veelal vochtgevoelige bouwmaterialen in de badkamer. Een deugdelijke bescherming van de ondergronden kan schade aan het tegelwerk en aantasting door indringend vocht voorkomen.

Vanuit onze ruime ervaring op dit gebied, hebben we het Waterdicht Tegelwerk Systeem ontwikkeld. De opbouw van het systeem vormt een gegarandeerde bescherming van alle soorten ondergronden en rekent voorgoed af met al uw vochtproblemen.

Niet alleen de kwaliteit van het systeem is bepalend voor een succesvolle afwerking met tegelwerk in de badkamer. Een deugdelijke constructieve opbouw is natuurlijk ook een belangrijk onderdeel. Mede door een gericht advies en een intensieve begeleiding op de projecten kunnen wij ook hier onze expertise laten gelden. Het Waterdicht Tegelwerk Systeem is afgestemd op een normaal gezinsgebruik. Bij een intensiever gebruik behoudt Forbo Eurocol Nederland B.V. zich het recht voor extra voorzieningen te eisen. Dit geldt ook bij constructies met een verhoogd risico. Forbo Eurocol Nederland B.V. biedt een schriftelijke garantie van 6 jaar op het Waterdicht Tegelwerk Systeem, conform de UAV- en de GIW-garantiebepalingen, mits het werk uiterlijk één week voor aanvang is aangemeld. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen